Innovatieaftrek

De innovatieaftrek is géén subsidie maar een vermindering van de vennootschapsbelasting naar 5,1% voor inkomsten uit ontwikkelde IP. Ideaal dus voor innovatieve bedrijven die zelf technologie ontwikkelen.

Innovatieaftrek: lagere vennootschapsbelasting

Voor de omzet die u haalt uit innovatieve producten en diensten, wordt dankzij de innovatieaftrek slechts een tarief van 5,1% toegepast bij de vennootschapsbelasting. En dat terwijl het gangbare tarief 25%. Een mooie besparing!

Innovatieaftrek: concreet

Wat is het?
Geen subsidie, maar een lager tarief bij de vennootschapsbelasting

Wie verstrekt het?
Belgische Federale Overheid

Wie komt in aanmerking?
Bedrijven die inkomsten halen uit innovatieve producten en diensten

Voorwaarden?
De inkomsten moeten afkomstig zijn van innovatieve producten die beschermd zijn met Intellectueel Eigendom (IP)

Wat bespaart u?
U betaalt 5,1% belasting op de netto-inkomsten uit die producten en diensten; voor uw andere inkomsten blijft het normale tarief gelden (25%)

Innovatieaftrek: de achtergrond

De Belgische Federale Overheid wil bedrijven aanmoedigen om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. In het verleden konden deze bedrijven genieten van de octrooiaftrek of IP-box. Deze belastingkorting werd vervangen door de innovatieaftrek.

Kernbegrippen
Innovatie
Uw innovatie moet beschermd zijn via intellectueel eigendom, bijvoorbeeld via een octrooi.

Octrooi
Een octrooi betekent dat u het exclusief recht hebt op het industrieel maken of verkopen van een product, of het exploiteren van een uitvinding.

Handig om te weten
Deze belastingaftrek mag niet zomaar toegepast worden. Er is voorafgaand een grondige studie vereist. Er is ook een uitvoerige documentatieverplichting. Enkele heikele punten om na te gaan:
– u dient de juiste octrooien te bezitten
– voor uw ontwikkelaars moet u werken met het correcte systeem van time tracking
– uw algemene voorwaarden moeten goed omschreven zijn
– de overdracht van het gebruiksrecht aan uw klant moet op de juiste manier gebeuren
– u moet uw R&D-activiteiten aan te melden bij BELSPO (en zij moeten goedgekeurd worden)

Hoe helpt Subsidie.agency u bij het toepassen van de innovatieaftrek?

Subsidie.agency heeft een rijke ervaring bij het toepassen van octrooi- en innovatieaftrek. Al tientallen Vlaamse ondernemingen hebben wij hierbij ondersteund, want de documentatieverplichting is geen sinecure.

Wij helpen u van A tot Z met een totaaloplossing. Hiervoor werken wij met een no-cure, no-pay vergoeding: bij succes betaalt u een klein gedeelte van het voordeel dat u haalt, aan ons.

Innovatieaftrek: de concrete stappen

De voorbereiding
Met een haalbaarheidsstudie gaan wij na of de aftrek van toepassing is voor uw bedrijf. Is dat het geval, dan stellen wij het dossier op, conform de documentatieverplichting.

De opvolging
Bij een eventuele fiscale controle stellen wij het dossier op dat nodig is. Is er een fiscale ruling vereist, dan kunnen wij u bijstaan indien u dat wenst.

Innovatieaftrek: ons advies

De innovatieaftrek vereist een grondige documentatie, maar levert een flinke besparing op bij uw vennootschapsbelasting: 5,1% in plaats van het huidige tarief van 25%.
Komt u in aanmerking voor deze innovatieaftrek, dan hebt u ongetwijfeld ook recht op Vlaamse innovatiesubsidies zoals de KMO-innovatieproject subsidie van VLAIO, of Europese subsidies zoals de Horizon 2020 SME-instrument subsidie.

De innovatieaftrek: onze ervaring

Laag belastingtarief: 5,1% i.p.v. 25%

Middelgrote ondernemingen: belastingvoordeel +100.000 euro per jaar

Met goedkeuring van de EU, dus geen risico op verboden staatssteun

Subsidie.agency neemt de strenge documentatieplicht voor haar rekening

Interesse in de innovatieaftrek?

Bel, mail of chat vandaag nog met ons om te kijken of uw innovatieve technologie in aanmerking komt voor de innovatieaftrek.